Työterveysasiakkaille: Toiminta koronavirusepidemian aikana

-Työterveyshuollossa keskitytään koronavirusepidemian aikana vain lakisääteisiin KL1 palveluihin, jotka tehdään nekin etänä, esim. uudet sopimukset ja neuvottelut. Työpaikkakäynnit pyritään siirtämään koronaviruksen jälkeiseen aikaan. Lyhyet sairaslomat toivotaan työnantajan myöntävän itse.

-Työterveyshuollon KL 2 (sairaanhoito) etäpalveluja voidaan antaa vain videoyhteydellä, jotta niistä saa Kela-korvauksen. Huolehtikaa siis, että kun työntekijällenne on varattu
etähoitoaika, hän on sellaisen teknisen laitteen äärellä, jossa on Firefox tai Google Chrome selain. Voimme tarvittaessa vaihtaa varattua aikaa.


Ellei sopimuksessanne ja toimintasuunnitelmassanne ole vielä etähoitomahdollisuutta, lisäämme sen sinne nyt automaattisesti. Mikäli ette halua tätä mahdollisuutta niin ilmoittakaa siitä meille. Jos hyväksytte muutoksen teidän ei tarvitse tehdä mitään. Voitte koska tahansa pyytää lopettamaan etäpalvelujen tarjoamisen. Poikkeusolojen vuoksi ilmoitamme asiasta näin.

-Etäkontakteissa tunnistus täytyy tehdä ns. vahvalla tunnistuksella. Käytämme siihen
henkilöhtaista salaista tunnistetta, saat ohjeet varatessasi aikaa.


Tilanteen mukaan meillä on edelleen täysi valmius ottaa laboratoriokokeita tai ottaa yksittäinen potilas klinikalle, esimerksi haavojen ompelu tuskin onnistuu puhelimella. Vältämme kuitenkin viimeiseen asti nyt potilaiden ottamista Klinikalle, vaarantaisimme oman ja potilaiden terveyden.


YLEISESTI SUOSITTELEMME ETTÄ FLUNSSAPOTILAAT JÄÄVÄT KOTIIN


Näkemyksemme mukaan Suomessa ja maailmalla tilanne tulee toistaiseksi vain pahenemaan. Tautitapaukset kaksinkertaistuvat ennusteiden mukaan joka viikko. Nyt lähinnä pyritään hidastamaan taudin etenemistä, jotta emme kaikki sairastu samaan aikaan ja voisimme näin suojella iäkkäitä ja jo valmiiksi sairaita ihmisiä, joille tauti voi olla kohtalokas.


Tautia hoidetaan kuten influenssaa, paitsi mitään täsmälääkkeitä ei ole avohoidossa. Korkeakuumeisten (yli 38.5 astetta) potilaiden kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin. Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset...


SUOSITTELEMME VAROTOIMENPITEITÄ MYÖS ASIKASYRITYKSILLEMME:

Suosittelemme ohjeistamaan henkilökuntaanne niin, että selkeästi flunssaisena ei tultaisi töihin.
Lyhyitä sairaslomia voitte mielestämme myöntää esimiesten toimesta, vasta sairaslomien pitkittyessä yli omavastuuaikojen tai oireiden sitä vaatiessa soitettaisiin meille tai muualle terveydenhoitoon. Tällä hetkellä kaikki terveyspalvelut Suomessa ovat ruuhkautuneet.
Sairaslomatodistukset voidaan toimittaa jälkikäteen. Hoidamme nyt pääsääntöisesti vain lakisääteiset KL 1 asiat.

Yrittäminen ja talous

Pyrin antamaan neuvoja yrittämiseen liittyen työterveyshuoltomme asiakasyrityksille ja taloudesta kiinnostuneille. Nyt neuvon mm. huomioimaan koronavirukseen liittyvät taloudelliset riskit. Mikäli virus jatkaa leviämistään, mitä pidän todennäköisenä, myös taloudelliset riskit kasvavat ja sillä on varmasti vaikutusta yritysten talouteen ja työllisyyteen. Aihetta käsitellään tarkemmin omilla sivuillaan.


Työterveyshuollon kustannuksista ja korvauksista
Vuonna 2020 Kelan maksamat korvaukset painottuvat ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Korvausprosentit (KL1 ja 2) ovat entiset 60 % ja 50 %, mutta maksimimäärät painottuvat ennaltaehkäisyyn. Työntekijää kohden korvattavat KL1 kulut voivat olla 423,60 euroa/vuosi tai alle 10 hengen yrityksissä 4260 euroa. Eli terveystarkastuksia kannattaa tehdä toimintasuunnitelmien ja lain vaatimusten mukaisesti! Sairaanhoidon KL2 korvattavat kulut voivat olla vain 4/10 edellä olevista maksimimääristä.

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-k...


Klinikka1on lain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteydessä kaikkiin yrityksiin vuosittain (KL1 työtä). Pidetään yhdessä toimintasuunnitelmat ajantasaisena. Se maksaa hieman, työterveyshoitajan työmäärän mukaan. Toisaalta olemme tietääksemme ainoa työterveyshuolto
koko maassa, jolla ei ole kiinteitä kuluja työnantajille, ja tämä on uskoaksemme työnantajille edullisin ratkaisu.

Klinikka1 on juuri päivittänyt talousjärjestelmänsä. Pyrimme eroon paperilaskuista työterveyshuollossa vuonna 2020. Paperilaskuista tulee 5 euron toimituskulu. Päivitä tarvittaessa verkkolasku- tai sähköpostiosoitteesi, jos et vielä saa sähköisiä laskuja. Laskuntarkistamista varten toimitetaan pyynnöstä käyntitiedot (ei tietenkään mitään terveystietoja).

________________________________________________________________________________________________________

Työterveyshuolto Klinikka 1:llä

Moni yritys kokee työterveyshuollon vain pakollisena kulueränä. Me haluamme
sen sijaan olla asiakasyrityksillemme kumppani, joka istuu pöydän samalla puolella työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Meillä on pitkä yli 15 vuoden kokemus työterveyshuollosta ja meihin luottavat niin yrittäjät kuin työntekijätkin.

Työhyvinvointi

Hyvinvoivassa työyhteisössä jokaisella on hyvä olla. Haasteita tulee vastaan, mutta ne ratkotaan yhdessä. Autamme asiakasyrityksiä suunnittelemaan parempia sekä joustavampia toimintatapoja. Tavoitteena on, että jokaisella olisi työhyvinvointi ja työturvallisuus taattuna.

Työntekijöiden terveydestä huolehditaan ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti.
Tarvittaessa autamme kuntoutuksen järjestämisessä. Pyrimme kokonaisvaltaiseen yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin, joka näkyy myös yrityksenne menestyksenä.


Tuottavuus

Työhyvinvointi on ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Tutkimusten mukaan
työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus ja myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen.


Olemme tehneet erittäin yksinkertaisen sopimusmallin

Sopimus mahtuu yhteen lauseeseen: Asiakasyrityksemme saavat käyttöönsä kaikki
ne palvelut mitä moderni työterveyshuolto voi tarjota ja mitä työterveyshuoltoon voi lain mukaan kuulua.


Laadukas työterveyshuolto ei nyt ole kenellekään rahasta kiinni.

Meillä ei ole perus-, vuosi-, kuukausi- tai henkilömaksuja mahdollisesti ainoana työterveyspalveluja tarjoavana yrityksenä Suomessa. Laskutamme vain tehdyn työn mukaan. Klinikka 1on lain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteydessä kaikkiin yrityksiin vuosittain. Pidetään yhdessä toimintasuunnitelmat ajantasaisena. Se maksaa hieman, työterveyshoitajan työmäärän mukaan.

Tyypillinen 20 minuutin käynti lääkärillä maksaa 59 euroa, joista työnantaja voi saada 60 tai 50 % Kela-korvauksen. Työterveyshuollossa emme veloita toimistomaksuja. Laboratoriopalvelut tehdään Myllypuron toimipisteellä Synlabin hinnoin, jotka ovat yleensä merkittävästi alemmat kuin kilpailijoillamme. Esim. kattava työteveyshuollon laboratoriopaketti maksaa vain 80 euroa+ näytteenotto 13.50 euroa.

Kun edulliseen hintatasoon yhdistetään erittäin korkealaatuinen ja yksilöllinen palvelu, ei tarvitse ihmetellä miksi meillä on noin 300 tyytyväistä asiakasyritystä. Yleensä yritykset tulevat meille muiden yritysten antamien suositusten perusteella. Suurin osa asiakasyrityksistämme on Itä-Helsingistä, Vantaalta ja Helsingin keskustasta. Metron valmistuttua olemme saaneet myös useita asiakkaita Espoosta. Kauppakalenterissamme on joitakin yrityksiä, kalenteri on ilmainen lisä omaan markkinointiinne.

Uusille yrityksille sopimuksiin liittyvät työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat ja muut asiakirjat sisältäen myös työpaikkakäynnin (alle 10 km säteellä) tarjoushintamme on tasan 200 euroa. Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunniteman laadintaan liittyvistä kuluista yritys saa tilikautensa lopussa kela-korvauksena 60 % takaisin (KL1 luokan toimintaa).

Vuonna 2020 Kelan maksamat korvaukset painottuvat ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Korvausprosentit (KL1 ja 2) ovat entiset 60 % ja 50 %, mutta maksimimäärät painottuvat ennaltaehkäisyyn. Työntekijää kohden korvattavat KL1 kulut voivat olla 423,60 euroa/vuosi tai alle 10 hengen yrityksissä 4260 euroa. Eli terveystarkastuksia kannattaa tehdä toimintasuunnitelmien ja lain vaatimusten mukaisesti! Sairaanhoidon KL2 korvattavat kulut voivat olla vain 4/10 edellä olevista maksimimääristä.

Katso tarkemmin Kelan sivuilta:


Hoidosta vastaavat erittäin kokeneet lääkärit

Käytettävissänne on kokeneita lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Työterveyshuollosta
vastaa työterveyshuollon ja sisätautien erikoislääkäri LT Pia Tahvanainen yhdessä dos. Esa Tahvanaisen kanssa. Lisäksi lääkärit Esko Harju ja Eero Puntila erikoistuvat työterveyshuoltoon ja ovat käytettävissänne. Lääkäreistä Esko on myös ortopedi ja gastrokirurgi, Pia sisätautilääkäri, Eero radiologi ja Esa molekyyligenetiikan dosentti milloin näiden erikoisalojen osaamista tarvitaan.

Heidän arvionsa mukaan saat tarvittaessa lähetteen erikoislääkärikonsultaatioon tai tutkimuksiin. Kaikki tehdään yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa, huolehtien samalla työntekijän
tietosuojasta. Luottamus on avain onnistuneeseen hoitoon.

Työterveysfysioterapiapalvelut tarjoamme Fysiel Oy:n ja työterveyspsykologipalvelut Clear Mind Oy:n kautta.

Lisäksi konsuloimme erikoislääkäreitä Bulevardin klinikalla.


Työterveyshoitajat

Terveydenhoitajat Julia Keihäs ja Satu Paavilainen vastaavat Klinikka 1 työterveyshoitaja palveluista. Lisäksi Pauliina Ollilainen on meillä osa-aikaisena työterveyshoitajana. Työterveyshoitajaan kannattaa ottaa yhteyttä, oli sitten kyse uudesta työterveyshuollon sopimuksesta, työpaikkaselvityksestä, terveystarkastuksesta, rokotuksista tai ihan yleisestä neuvonnasta.

Satu on nimetty vastaavaksi työterveyshoitajaksi yrityksille A-L ja Julia yrityksille M-Ö. Kumpikin hoitaa toki kaikkia yrityksiä, mutta voi olla hyvä että yritykseenne perehtyy syvällisemmin yksi hoitaja, jolloin teillä on aina tuttu ja turvallinen hoitaja keneen ottaa yhteyttä.

Ota työterveyteen liittyvissä asioissa ensimmäisenä yhteys työterveyshoitajiin. He konsultoivat tarvittaessa työterveyslääkäreitä ja muuta henkilökuntaa.

Työterveyshoitajien puhelin aseman aukioloaikoina: 040 9325440


Bulevardin klinikka (BK)

Bulevardin klinikka on yhteistyökumppanimme ja täydentää palveluitamme erikoislääkäripalveluiden osalta.

Työterveyshuollon erikoislääkärikonsultaatiot vaativat aina työterveyslääkärin lähetteen ja yleensä myös maksusitoumuksen/suostumuksen laskuttaa työnantajaa tai vakuutusyhtiötä.


Etäpalvelut

Yleensä pyrimme antamaan henkilökohtaista palvelua, mutta tarvittaessa hoidamme
asiat myös puhelimella tai sähköisesti. E-reseptit ja puhelinneuvonta onnistuu koko Suomen kattavasti, laboratorio- tai rtg-tutkimukset voidaan järjestää 40 eri paikkakunnalla. Kun harkitsette työterveyshuollon sopimusta, kannattaa miettiä kuinka paljon arvostatte yksilöllistä henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista palvelua. Etänä on vaikea kuunnella keuhkoja tai sydäntä, antaa rokotteita tai ommella haavoja. Myöskin henkisissä ongelmissa oikean ihmisen tapaaminen on meistä tärkeää.

Katsotaan tulevaisuudessa kuinka paljon etäpalvelutarjontaan panostamme.


Laskutus

Lähihoitajamme Johanna Kotilainen on siirtynyt pääosin huolehtimaan taloushallinnostamme ja yrityslaskutuksesta. Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla suoraan yhteydessä Johannaan:
Puhelin: 0406317577 Sähköposti: laskutus@klinikka1.fi

Klinikka1 on päivittänyt talousjärjestelmänsä 2020 alussa. Pyydämme maksamaan laskut ajoissa, näin saadaan kirjanpidot ja raportit kuntoon sekä meillä että asiakasyrityksissä. Pyrimme eroon paperilaskuista työterveyshuollossa vuonna 2020. Päivitä tarvittaessa verkkolasku- tai sähköpostiosoitteesi. Paperilaskuista ja myöhästymiskehotuksista on 2020 päätetty periä 5 euron maksu. Emme laita laskuja perintään ilman, että olemme asiakkaaseen ensin muuten yhteydessä.

Raportointi ja seuranta

Asiakasyrityksemme saavat tilikautensa lopussa selvityksen kaikista työterveyshuollon kuluistaan. Selvityksen pohjalta ennaltaehkäisevästä työstä on mahdollisuus saada 60 % Kela-korvaus ja sairaudenhoidosta 50 %. Kts. tarkemmin:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-p...