Työterveysasiakkaille: Toiminta koronavirusepidemian aikana

Kannustakaa työntekijöitänne ottamaan koronarokote. Rokote vähentää vakavan sairastumisen riskiä ja sairaslomapäiviä. Noin joka viides koronapotilas kärsii ns. long covid oireistosta joka aiheuttaa erilaisia oireita jopa puolen vuoden ajan.

Lisätietoa: Koronavirus

Suosittelemme ohjeistamaan henkilökuntaanne niin, että selkeästi flunssaisena ei tultaisi töihin. Lyhyet sairaslomat toivotaan työnantajan myöntävän itse epidemiatilanteen vallitessa tai mikäli epäillään muuta tarttuvaa tautia, joka ei vaadi hoitotoimenpiteitä (esim. virusperäinen ripuli). Ohjatkaa kaikki työntekijät joiden oireet voisivat liittyä koronavirukseen julkisen puolen testiin.

Jos tilanne muuttuu huonompaan, siirrytään antamaan palvelut etänä, lähinnä puhelimella tai videoyhteydellä. Katso: etäyhteys videona. Kaikkiin toimintasuunnitelmiin on lisätty etäyhteysmahdollisuus.

Näillä toimilla yritämme suojella iäkkäitä tai jo valmiiksi sairaita ihmisiä sekä muutenkin ehkäisemään tautien leviämistä.

Yrittäminen ja talous

Pyrin antamaan neuvoja yrittämiseen liittyen työterveyshuoltomme asiakasyrityksille ja taloudesta kiinnostuneille. Aihetta käsitellään tarkemmin omilla sivuillaan: Yrittäminen ja talous

________________________________________________________________________________________________________

Työterveyshuolto Klinikka 1:llä

Moni yritys kokee työterveyshuollon vain pakollisena kulueränä. Me haluamme
sen sijaan olla asiakasyrityksillemme kumppani, joka istuu pöydän samalla puolella työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Meillä on pitkä yli 15 vuoden kokemus työterveyshuollosta ja meihin luottavat niin yrittäjät kuin työntekijätkin.

Työhyvinvointi

Hyvinvoivassa työyhteisössä jokaisella on hyvä olla. Haasteita tulee vastaan, mutta ne ratkotaan yhdessä. Autamme asiakasyrityksiä suunnittelemaan parempia sekä joustavampia toimintatapoja. Tavoitteena on, että jokaisella olisi työhyvinvointi ja työturvallisuus taattuna.

Työntekijöiden terveydestä huolehditaan ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti.
Tarvittaessa autamme kuntoutuksen järjestämisessä. Pyrimme kokonaisvaltaiseen yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin, joka näkyy myös yrityksenne menestyksenä.

Tuottavuus

Työhyvinvointi on ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Tutkimusten mukaan
työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus ja myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen.

Olemme tehneet erittäin yksinkertaisen sopimusmallin

Sopimus mahtuu yhteen lauseeseen: Asiakasyrityksemme saavat käyttöönsä kaikki
ne palvelut mitä moderni työterveyshuolto voi tarjota ja mitä työterveyshuoltoon voi lain mukaan kuulua.

Laadukas työterveyshuolto ei nyt ole kenellekään rahasta kiinni.

Meillä ei ole perus-, vuosi-, kuukausi- tai henkilömaksuja mahdollisesti ainoana työterveyspalveluja tarjoavana yrityksenä Suomessa. Laskutamme vain tehdyn työn mukaan. Klinikka 1on hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteydessä kaikkiin yrityksiin vuosittain, siitä tulee pieni kulu, ks. alla. Pidetään yhdessä toimintasuunnitelmat ajantasaisena.

Tyypillinen 20 minuutin käynti lääkärillä maksaa 60 euroa, joista työnantaja voi saada 60 tai 50 % Kela-korvauksen. Työterveyshuollossa emme veloita toimistomaksuja. Laboratoriopalvelut onnistuvat hyvin Myllypuron toimipisteellä. Osan teemme itse ja osa lähtee päivittäin Synlabin keskuslaboratorioon. Tulokset kerromme aina itse potilaalle, mutta Synlabissa tehdyt tutkimukset voi käydä katsomassa myös omilla tunnuksilla Synlabin sivuilta. Hintamme ovat hyvin edulliset. Esim. kattava työteveyshuollon laboratoriopaketti maksaa vain 88 euroa+ näytteenotto 15.50 euroa.

Ultraääni tutkimuksia tekee oma rtg lääkärimme Eero Puntila, mutta tavalliset rtg kuvat ja magneettikuvat teetämme Synlabissa, jonne meillä on suora yhteys.

Kun edulliseen hintatasoon yhdistetään erittäin korkealaatuinen ja yksilöllinen palvelu, ei tarvitse ihmetellä miksi meillä on noin 350 tyytyväistä asiakasyritystä. Yleensä yritykset tulevat meille muiden yritysten antamien suositusten perusteella. Suurin osa asiakasyrityksistämme on Itä-Helsingistä, Vantaalta ja Helsingin keskustasta. Metron valmistuttua olemme saaneet myös useita asiakkaita Espoosta. Kauppakalenterissamme on joitakin yrityksiä, kalenteri on ilmainen lisä omaan markkinointiinne.

Uusille yrityksille sopimuksiin liittyvät työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat ja muut asiakirjat sisältäen myös työpaikkakäynnin (alle 10 km säteellä) tarjoushintamme on 290 euroa. Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunniteman laadintaan liittyvistä kuluista yritys saa tilikautensa lopussa kela-korvauksena 60 % takaisin (KL1 luokan toimintaa).

Vähintään kerran vuodessa on oltava yrityksiin yhteydessä, tarkistettava yhteystiedot, yrityksen
toimintaan tulleet merkittävät muutokset sekä henkilölistat, käytävä läpi mitä on edellisen vuoden aikana tehty ja suunniteltava kuluvaa vuotta. Työterveyshoitajamme ottavat teihin yhteyttä, tai voitte itse olla yhteyksissä. Jos asiat on tarkistettu loppuvuodesta, hoitajat ovat sitten taas loppuvuodesta
asialla. Vuosittaisen päivityksen hinta 2021 on 78 € tai käytetyn ajan mukaan, jos menisi yli tunti. Päivityksestä saa 60 % Kela-korvausta.

Osa yrityksistä on ehtinyt ollaasiakkaanamme jo 5 vuoden ajan. Viiden vuoden välein on viimeistään tehtävä uusi työpaikkaselvitys, eli tultava käymään työpaikalla. Tässä yhteydessä tehdään myös
yllämainitut asiat ja päivitetään toimintasuunnitelma. Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman päivityksen hinta vuonna 2021 on alkaen 150 €, josta saa samoin 60 % Kelakorvausta. (Kokonaan uudelle asiakkaalle työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelman laadinta on 290 €). Jos emme saa yritykseen mitään yhteyttä yrityksistä huolimatta tai jos lakisääteisiä asioita tai laskuja ei hoideta, joudumme lopettamaan yrityksen sopimuksen.

Vuonna 2021 Kelan maksamat korvaukset painottuvat ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Korvausprosentit (KL1 ja 2) ovat entiset 60 % ja 50 %, mutta maksimimäärät painottuvat ennaltaehkäisyyn. Työntekijää kohden korvattavat KL1 kulut voivat olla 423,60 euroa/vuosi tai alle 10 hengen yrityksissä 4260 euroa. Eli terveystarkastuksia kannattaa tehdä toimintasuunnitelmien ja lain vaatimusten mukaisesti! Sairaanhoidon KL2 korvattavat kulut voivat olla vain 4/10 edellä olevista maksimimääristä.

Katso tarkemmin Kelan sivuilta:


Hoidosta vastaavat erittäin kokeneet lääkärit

Käytettävissänne on kokeneita lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Työterveyshuollosta
vastaa työterveyshuollon ja sisätautien erikoislääkäri LT Pia Tahvanainen yhdessä dos. Esa Tahvanaisen kanssa. Lisäksi lääkärit Esko Harju ja Eero Puntila erikoistuvat työterveyshuoltoon ja ovat käytettävissänne. Lääkäreistä Esko on myös ortopedi ja gastrokirurgi, Pia sisätautilääkäri, Eero radiologi ja Esa molekyyligenetiikan dosentti milloin näiden erikoisalojen osaamista tarvitaan.

Heidän arvionsa mukaan saat tarvittaessa lähetteen erikoislääkärikonsultaatioon tai tutkimuksiin. Teemme yhteistyötä mm. Bulevardin klinikan, Medics24 etälääkäripalvelujen ja Medical lääkäriaseman kanssa (Tampereella). Kaikki työterveyshuolto tehdään yhteistyössä työnantajien kanssa, huolehtien samalla työntekijöiden tietosuojasta. Luottamus on avain onnistuneeseen hoitoon.

Työterveysfysioterapiapalvelut tarjoamme Fysiel Oy:n ja työterveyspsykologipalvelut Clear Mind Oy:n kautta.

Fysioterapiahoitojakin (KL2) voidaan korvata työterveyshuoltona, kun se on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Ensin on suositeltavaa käydä työfysioterapeutin neuvonta- ja ohjauskäynneillä (KL1). Kts. tarkemmin työterveyshuollon Kela-korvauksista, https://www.kela.fi/tyonantajat-korvattava-tyoterveyshuoltoKorvattava työterveyshuolto - Työnantajat - kela.fi

Työnantaja voi saada korvausta Kelalta ehkäisevästä työterveyshuollosta sekä
yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, jos työnantaja hankkii ne samalta työterveyshuollon palveluntuottajalta.www.kela.fi. Meillä toimintasuunnitelmissa fysioterapia kuuluu myös
KL2-puolelle, mutta ennen kuin fysioterapiaa työterveyshuoltona tehdään, varmistamme aina ensin asian työnantajalta.

Ensi vuoden alusta tilanne vielä muuttuu niin, että työfysioterapeutille voi hakeutua suoraan ilman työterveyslääkärin/-hoitajan lähetettä, mutta tästä ei ole vielä sovittu asiakasyritystemme kanssa eikä siten voi vielä menetellä.

Työterveyshoitajat

Terveydenhoitaja Tiina Kuusela vastaa työterveyshuollon kokonaisuudesta kaikkien yritysten osalta yhdessä työterveyslääkäreiden kanssa, tekee terveystarkastuksia ja muita työterveyshuollon tehtäviä.

Johanna Kotilainen hoitaa laskutusta.

Työterveyshoitajaan kannattaa ottaa yhteyttä, oli sitten kyse uudesta työterveyshuollon sopimuksesta, työpaikkaselvityksestä, terveystarkastuksesta, rokotuksista tai ihan yleisestä neuvonnasta.

Tavoitteemme on että yritykseenne perehtyy syvällisemmin yksi hoitaja, jolloin teillä on aina tuttu ja turvallinen henkilö keneen ottaa yhteyttä.

Ota työterveyteen liittyvissä asioissa ensimmäisenä yhteys työterveyshoitajaan. Hän konsultoi tarvittaessa työterveyslääkäreitä.

Työterveyshoitajien puhelin aseman aukioloaikoina: 040 9325440

Medics24

Tuotamme alihankkijana Medics24:n työterveysasiakkaiden fyysiset vastaanottopalvelut pääkaupunkiseudulla 21.7.2020 alkaen. Medics24 tuottaa terveydenhuollon etäpalveluja sekä etätyöterveyspalveluja koko Suomen alueella. Kuukausimaksullisia työterveyspalveluita on tarjolla kolmella eri palvelutasolla. Kultatasolla Klinikka 1:n palvelut kuuluvat kuukausimaksuun ja hopeatasolla ne laskutetaan erikseen Medics24 sopimuksen pohjalta. Medics24

Etäpalvelut

Yleensä pyrimme antamaan henkilökohtaista palvelua, mutta tarvittaessa hoidamme
asiat myös puhelimella tai sähköisesti.

Katso: etäyhteys videona. Kaikkiin toimintasuunnitelmiin on lisätty etäyhteysmahdollisuus.

E-reseptit ja puhelinneuvonta onnistuu koko Suomen kattavasti, laboratorio- tai rtg-tutkimukset voidaan järjestää 40 eri paikkakunnalla. Kun harkitsette työterveyshuollon sopimusta, kannattaa miettiä kuinka paljon arvostatte yksilöllistä henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista palvelua. Etänä on vaikea kuunnella keuhkoja tai sydäntä, antaa rokotteita tai ommella haavoja. Myöskin henkisissä ongelmissa oikean ihmisen tapaaminen on meistä tärkeää.

Laskutus

Lähihoitajamme Johanna Kotilainen on siirtynyt pääosin huolehtimaan taloushallinnostamme ja yrityslaskutuksesta. Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla suoraan yhteydessä Johannaan:
Puhelin: 0406317577 Sähköposti: laskutus@klinikka1.fi

Pyydämme maksamaan laskut ajoissa, näin saadaan kirjanpidot ja raportit kuntoon sekä meillä että asiakasyrityksissä. Päivitä tarvittaessa verkkolasku- tai sähköpostiosoitteesi. Myöhästymiskehotuksista peritään 5 euron maksu. Emme laita laskuja perintään ilman, että olemme asiakkaaseen ensin muuten yhteydessä.

Raportointi ja seuranta

Asiakasyrityksemme saavat tilikautensa lopussa selvityksen kaikista työterveyshuollon kuluistaan. Selvityksen pohjalta ennaltaehkäisevästä työstä on mahdollisuus saada 60 % Kela-korvaus ja sairaudenhoidosta 50 %. Kts. tarkemmin:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-p...