Työterveyshuolto

Moni yritys kokee työterveyshuollon vain pakollisena kulueränä. Me haluamme
sen sijaan olla asiakasyrityksillemme kumppani, joka istuu pöydän samalla puolella työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Meillä on pitkä yli 15 vuoden kokemus työterveyshuollosta ja meihin luottavat niin yrittäjät kuin työntekijätkin.


Työhyvinvointi

Hyvinvoivassa työyhteisössä jokaisella on hyvä olla. Haasteita tulee vastaan, mutta ne ratkotaan yhdessä. Autamme asiakasyrityksiä suunnittelemaan parempia sekä joustavampia toimintatapoja. Tavoitteena on, että jokaisella olisi työhyvinvointi ja työturvallisuus taattuna.

Työntekijöiden terveydestä huolehditaan ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti.
Tarvittaessa autamme kuntoutuksen järjestämisessä. Pyrimme kokonaisvaltaiseen yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin, joka näkyy myös yrityksenne menestyksenä.


Tuottavuus

Työhyvinvointi on ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Tutkimusten mukaan
työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus ja myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen.


Olemme tehneet erittäin yksinkertaisen sopimusmallin

Sopimus mahtuu yhteen lauseeseen: Asiakasyrityksemme saavat käyttöönsä kaikki
ne palvelut mitä moderni työterveyshuolto voi tarjota ja mitä työterveyshuoltoon voi lain mukaan kuulua. Käytännössä hoidosta vastaa työterveyslääkäri (Esa ja Pia Tahvanainen tai Esko Harju Myllypurossa) tai nimetty yleislääkäri (Ismo Ripatti, Jouko Solonen tai Eero Puntila) Bulevardilla.
Heidän arvionsa mukaan saat tarvittaessa lähetteen erikoislääkärikonsultaatioon tai tutkimuksiin. Kaikki tehdään yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa, huolehtien samalla työntekijän tietosuojasta. Luottamus on avain onnistuneeseen hoitoon.


Työterveyshoitaja

Meillä on uuden työterveyshoitajan rekrytointi käynnissä (kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä). Toistaiseksi hoidamme asiat "esimiesvoimin", eli työterveyteen liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä lääkäreihin Esko Harju, Esa Tahvanainen ja Pia Tahvanainen.


Laadukas työterveyshuolto ei nyt ole kenellekään rahasta kiinni.

Meillä ei ole perus-, vuosi-, kuukausi- tai henkilömaksuja mahdollisesti ainoana työterveyspalveluja tarjoavana yrityksenä Suomessa. Laskutamme vain tehdyn työn mukaan. Tyypillinen 20 minuutin käynti lääkärillä maksaa 54 euroa Myllypurossa ja 59 euroa Bulevardilla, joista työnantaja voi saada 60 tai 50 % Kela-korvauksen. Työterveyshuollossa emme veloita toimistomaksuja. Laboratoriopalvelut tehdään Myllypuron toimipisteellä Synlabin hinnoin, jotka ovat yleensä merkittävästi alemmat kuin kilpailijoillamme. Esim. kattava työteveyshuollon
laboratoriopaketti maksaa vain 70 euroa+ näytteenotto 13.50 euroa.

Kun edulliseen hintatasoon yhdistetään erittäin korkealaatuinen ja yksilöllinen palvelu, ei tarvitse ihmetellä miksi meillä on jo yli 200 tyytyväistä asiakasyritystä. Yleensä yritykset tulevat meille muiden yritysten antamien suositusten perusteella. Suurin osa asiakasyrityksistämme on Itä-Helsingistä, Vantaalta ja Helsingin keskustasta. Metron valmistuttua olemme saaneet myös useita asiakkaita Espoosta. Kauppakalenterissamme on joitakin yrityksiä, kalenteri on ilmainen lisä omaan markkinointiinne.

Uusille yrityksille sopimuksiin liittyvät työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat ja muut asiakirjat sisältäen myös työpaikkakäynnin (alle 10 km säteellä) tarjoushintamme on tasan 200 euroa. Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunniteman laadintaan liittyvistä kuluista yritys saa tilikautensa lopussa kela-korvauksena 60 % takaisin (KL1 luokan toimintaa).

Laatu on ykkösasiamme

Käytettävissänne on kokeneita lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Työterveyshuollosta
vastaa työterveyshuollon ja sisätautien erikoislääkäri LT Pia Tahvanainen yhdessä dos. Esa Tahvanaisen kanssa. He pitävät vastaanottoa yleensä Myllypuron toimipisteessä, mutta tulevat
tarvittaessa myös Bulevardille tai käymään asiakasyrityksiin.


Käytettävissänne on radiologi Eero Puntila molemmissa toimipisteissä. Yleislääkärit Ismo Ripatti ja Jouko Solonen ottavat vastaan Bulevardin klinikalla. Ortopedian ja gastrokirurgian erikoislääkäri Esko Harju ottaa vastaan Myllypurossa ja leikkaa Bulevardilla.

Työterveysfysioterapiapalvelut tarjoamme Fysiel Oy:n ja työterveyspsykologipalvelut Clear Mind Oy:n kautta.

Lisäksi käytössänne on noin 70 erikoislääkäriä ja muuta asiantuntijaa Bulevardin klinikalla.


Bulevardin klinikalla (BK)

toimintamme painottuu työterveysasiakkaiden ei-lakisääteisiin terveystarkastuksiin, akuuttiin sairaanhoitoon sekä erikoislääkärikonsultaatioihin. Lakisääteiset työterveystarkastukset, neuvottelut ja esimerkiksi pitkittyneet tai monimutkaiset sairaustapaukset hoidetaan/koordinoidaan pääsääntöisesti Myllypuron toimipisteen kautta. Tutkimuksien osalta käytetään BK:n hinnastoa. Työterveyshuollon erikoislääkärikonsultaatiot vaativat aina työterveyslääkärin lähetteen ja yleensä myös maksusitoumuksen/suostumuksen laskuttaa työnantajaa tai vakuutusyhtiötä.


Etäpalvelut

Yleensä pyrimme antamaan henkilökohtaista palvelua, mutta tarvittaessa hoidamme
asiat myös puhelimella tai sähköisesti. E-reseptit ja puhelinneuvonta onnistuu koko Suomen kattavasti, laboratorio- tai rtg-tutkimukset voidaan järjestää 40 eri paikkakunnalla. Käytössänne on myös nettipohjainen työhyvinvointikysely, joka voidaan tarvittaessa räätälöidä yrityksenne
tarpeisiin.


Raportointi ja seuranta

Asiakasyrityksemme saavat tilikautensa lopussa selvityksen kaikista työterveyshuollon kuluistaan. Selvityksen pohjalta ennaltaehkäisevästä työstä on mahdollisuus saada 60 % Kela-korvaus ja sairaudenhoidosta 50 %. Kts. tarkemmin:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-p...