Koronarokotukset työterveyshuollon asiakkaille

Klinikka 1 on aloittanut työterveyshuollon koronarokotukset. Rokotukseen voi tulla ainoastaan etukäteen sovitulle ajalle. Rokotuksen hinta on 26 €/rokotus, josta työnantaja on oikeutettu saamaan Kelan kautta takaisin 16 €.

Järjestämme rokotuksia isommille työntekijäryhmille, yksittäisille
työntekijöille suosittelemme hakeutumista julkisen puolen rokotuksiin,
kts. https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi/rokotukse...

Rokotteena käytössämme on Modernan Spikevax-rokote, ja alle 30-vuotiaille miehille Pfizerin Comirnaty-rokote. Vaikka rokotesarja olisi aloitettu toisella rokotevalmisteella, sitä voidaan jatkaa eri rokotevalmisteella ja näin aikaansaatu vasta-ainetaso voi olla jopa parempi.

Jotta voisimme tilata oikean määrän rokotteita niin tähän halukkaiden yritysten tulisi lähettää meille mahdollisimman pian kirjallinen pyyntö ja sitoumus kuinka monta rokotetta yrityksellenne tilataan. Tieto tulee lähettää meille sähköpostiosoitteeseen hoitajat@klinikka1.fi.

Rokotteita voidaan antaa vain kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Tarkistakaa, että rokotukseen tulevilla henkilöillä on oikeus rokotukseen. Sairastettu koronainfektio vastaa yhtä rokotuskertaa, eli koronainfektion sairastaneet (todettu PCR-testillä) saavat vain 2 koronarokotusta.

Tällä hetkellä (3.1.2022 tilanne) normaalit työssäkäyvät 18–59-vuotiaat perusterveet aikuiset voivat saada heti 1. rokotteen, 2. rokote voidaan antaa 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen ja 3. rokotteen neljä kuukautta toisen rokotteen jälkeen. Neljänsiä rokotteita ei tälle ryhmälle vielä tarjota.

Kun saamme tiedon rokotukseen tulevista työntekijöistä hoitajamme sopii yrityksen yhteyshenkilön kanssa ajat kaikille yrityksen rokotettaville yhdellä kertaa ja samalla puhelulla. Pyritään pitämään asia mahdollisimman helppona ja selkeänä. Lukekaa yleisimmät kysymykset rokotteista allaolevasta linkistä ja jos jää kysymyksiä niin selvitellään niitä sitten yhdessä.

Ajantasaisen tiedon kenelle rokotuksia annetaan saa:


Lisätietoa koronarokotteista: